Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů společností GAUDÍ s.r.o.

Aktualizováno: 4.3.2024

Úvod

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") popisují, jak společnost GAUDÍ s.r.o. (dále jen "Společnost") se sídlem Národní 364/39, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 25117645, sbírá, používá a chrání osobní údaje klientů (dále jen "Klient"). Zásady se vztahují na všechny osobní údaje, které Společnost shromažďuje o Klientech v souvislosti s jejich zájmem o nákup nemovitosti, uzavíráním smluv a marketingovými aktivitami.

Společnost se zavazuje

Dodržovat platné právní předpisy na ochranu osobních údajů, včetně nařízení GDPR.

Získávat souhlas Klienta před shromažďováním a používáním jeho osobních údajů.

Poskytovat Klientovi informace o tom, jak Společnost používá jeho osobní údaje.

Umožnit Klientovi přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu.

Zpracovávat osobní údaje Klienta pouze pro legitimní účely a způsobem, který je nezbytný pro dosažení daného účelu.

Uchovávat osobní údaje Klienta pouze po dobu nezbytnou pro dosažení daného účelu.

Chránit osobní údaje Klienta před neoprávněným přístupem, použitím nebo zneužitím.

Typy shromažďovaných osobních údajů

Společnost shromažďuje následující typy osobních údajů o Klientech:

Jméno a příjmení

Telefonní číslo

E-mailová adresa

Účely zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje Klientů pro následující účely:

Marketingové aktivity, včetně zasílání informací o nabídkách nemovitostí, novinkách a událostech

Uzavírání smluv o koupi nemovitostí

Komunikace s Klientem ohledně jeho zájmu o nemovitost

Zajištění zákaznického servisu

Způsob zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje Klientů manuálně i automaticky. Společnost může pro zpracování osobních údajů Klientů využívat i služby třetích stran, jako jsou například poskytovatelé marketingových služeb.

Souhlas Klienta

Společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje Klienta pouze na základě jeho souhlasu. Klient může svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které Společnost zpracovala před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu může Klient zaslat na email: info@gaudi.cz (mailto:info@gaudi.cz).

Práva Klienta

Klient má následující práva:

  • Právo na přístup k jeho osobním údajům
  • Právo na opravu jeho osobních údajů
  • Právo na výmaz jeho osobních údajů
  • Právo na omezení zpracování jeho osobních údajů
  • Právo na přenositelnost jeho osobních údajů
  • Právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů

Společnost uchovává osobní údaje Klienta po dobu nezbytnou pro dosažení daného účelu. Po uplynutí této doby Společnost osobní údaje Klienta vymaže.

Ochrana osobních údajů

Společnost přijímá veškerá nezbytná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů Klienta před neoprávněným přístupem, použitím nebo zneužitím.

Závěrečná ustanovení

Společnost si vyhrazuje právo tyto Zásady aktualizovat.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto Zásad nebo ochrany osobních údajů se Klient může obrátit na Společnost na e-mailové adrese info@gaudi.cz

Přihlášení k odběru novinek