Smluvní podmínky

S každým klientem uzavírá agentura Gaudí smlouvu o zprostředkování.

Ve smlouvě jsou po vzájemné dohodě stanoveny základní podmínky předpokládaného prodeje nemovitosti:

  • identifikace nemovitosti
  • minimální cena, za níž může být nemovitost nabízena, doba trvání smlouvy
  • spolupráce klienta – předání vlastnických dokladů,umožnění prohlídek apod.
  • cena za služby Gaudí
  • další podmínky a požadavky stanovené klientem
  • exkluzivita pro zprostředkování prodeje konkrétní nemovitosti, není podmínkou, ale naším doporučením

Cena služeb

Cena za služby GAUDÍ je při zprostředkování prodeje placena ve formě provize a činí obvykle 3 – 4 % + DPH z kupní ceny. Její přesná výše je vzájemně dohodnuta s ohledem na komplikovanost případu, hodnotu nemovitosti, její druh, dislokaci, předpokládanou nákladnost vyhledání zájemce a další okolnosti.

Na úhradu provize vzniká Gaudí nárok pouze v případě úspěšného vyřešení případu. Pokud je klientem prodávající, je provize placena z kupní ceny, kterou klient obdrží. V ceně jsou zahrnuty i veškeré pro klienta vynaložené náklady včetně právních služeb a nákladů na prezentaci nabízené nemovitosti. V případě, že se prodej nemovitosti neuskuteční, nemá agentura nárok na žádnou odměnu.

Až na smlouvou stanovené výjimky nese Gaudí náklady na plnění smlouvy ze svého, včetně nákladů na rozsáhlou propagaci a inzerci nabízeného majetku a nemá nárok na jejich náhradu ani tehdy, kdy jí nevznikne právo na zaplacení provize.